CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Spinal Stretch

Spinal Stretch

Hướng dẫn

  1. Ngồi trên quả bóng yoga hoặc ghế phẳng. Tay để sau tai, chân rộng hơn vai.
  2. Thở ra dùng cơ bụng gập bụng xuống đến vị trí khuỷ tay trái chạm tới đầu gối phải. Giữ nó trong 1s.
  3. Hít vào và từ từ thả lỏng để trở về trạng thái ban đầu.
  4. Đổi bên và lặp lại cho đủ yêu cầu.

Lỗi sai và lưu ý

  • Dùng cơ bụng để uốn cong vùng eo.
  • Có thể thay thế bóng yoga bằng cách ngồi trên ghế phẳng.

Video hướng dẫn 

tập bụng Spinal Stretch

Thông tin bài tập

  • Cấp độ: Trung bình
  • Nhóm cơ: Liên sườn
  • Thiết bị tập: Bóng yoga

Nhóm cơ tác động