CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Giới Thiệu Về VietFit

“Tầm nhìn của chúng tôi là tạo ra các kế hoạch tập thể dục trực tuyến truyền cảm hứng và động lực cho mọi người từ mọi tầng lớp xã hội. Tập thể dục và ăn uống lành mạnh nên là một lối sống mà mọi người duy trì. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho mọi người công cụ để đạt được điều này. Mỗi ngày, chúng tôi thay đổi rất nhiều thành viên không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần và cuộc sống. ”

— VietFit

Hi

My name is Alex Crockford, and I am the founder of the brand #CrockFit, I help people across the world transform their bodies with my training & nutrition guides. #CrockFit is a platform for online training programmes for men and women who love to train at the gym or at home. The fitness programmes here on this website are suitable for everyone.

My Story

Health and fitness has been a part of my life since a young age. As a kid, I was involved in many sports teams and clubs, and throughout school and college I focussed mainly on the physical subjects, which directed me to earn my degree later in 'fitness & personal training'. I graduated in 2011 and went full steam ahead into the world of personal training! I quickly gained experience and knowledge and became a full-time personal trainer at a corporate gym within a year. As a personal trainer, I have helped many people not only achieve their fitness goals but completely transform their body, mind and life. Working one to one with people and helping them change their lives was so satisfying and I loved my work, but I always felt that I was being boxed in, helping just a few people in one day. I had big dreams, and I knew I could achieve much more. I have the passion to not only inspire one person at a time but maybe thousands, millions.

Birth of #CrockFit

Through my journey, I started to gain more and more clarity about my passion and my purpose - to inspire and motivate millions of people across the world to be fit & healthy and most importantly, to FEEL great & be happy! With my experience as a personal trainer, I knew three things for sure:

1.     Fitness gave people freedom, confidence and transformed each part of their life.

2.    People excelled in achieving their fitness goals and staying on that path when they have support, be it with a PT, friend or a community.

3.     I had limited hours in a day as a PT and was limited to helping just a few people.

With this in mind, I created my fitness brand called #CrockFit

With #CrockFit in place, I now have an official service where I can connect with anyone across the world and deliver all the tools they need to change their lives.   

What are the #CROCKFIT fitness plans?

#CrockFit programmes are a combination of my own exercise routines and some of the best methods I have used as a personal trainer to help my clients get into the best shape they have ever been in.

I have designed the #CrockFit plans keeping in mind the following goals.

  • Burn and lose fat quickly.
  • Build muscle.
  • Sculpt, shape and tone your body.
  • Get lean and get fit.
  • Boost your metabolism.

CHÚNG TÔI HIỆN ĐANG CUNG CẤP CÁC KẾ HOẠCH SAU ĐÂY

#MenFit

#MenFit là chương trình đào tạo trực tuyến dành cho các bạn nam yêu thích tập luyện tại phòng gym.
 
Kế hoạch này là một chương trình kéo dài một năm, được chia thành bốn giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn kéo dài 12 tuần. Bạn có thể chọn mua bất kỳ gói nào trong số 12 tuần này #MenFit1, #MenFit2, #MenFit3, #MenFit4 hoặc cam kết cả năm và mua # #MenFit1NĂM

#HomeFit

#HomeFit là chương trình đào tạo trực tuyến dành cho nam và nữ yêu thích luyện tập tại nhà. Kế hoạch này là một chương trình kéo dài một năm, được chia thành 4 giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn kéo dài 12 tuần. Bạn có tùy chọn mua bất kỳ gói nào trong số các gói 12 tuần này # HomeFit1 , # HomeFit2 , # HomeFit3, # HomeFit4 hoặc cam kết cả năm và mua # HOMEFIT1YEAR

#SheFit

#SheFit là chương trình đào tạo trực tuyến dành cho những phụ nữ yêu thích tập luyện tại phòng gym. Kế hoạch này là một chương trình kéo dài một năm, được chia thành 4 giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn kéo dài 12 tuần. Bạn có thể chọn mua bất kỳ gói 12 tuần nào trong số này # SheFit1 , # SheFit2, # SheFit3, # SheFit4 hoặc cam kết cả năm và mua # SHEFIT1YEAR

Hướng dẫn dinh dưỡng

Với bất kỳ gói nào ở trên (1,2,3 hoặc 4) bạn mua, bạn cũng nhận được đầy đủ hướng dẫn về dinh dưỡng và bổ sung. Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã đưa ra các công thức nấu ăn nhanh chóng và ngon miệng, các bữa ăn cung cấp năng lượng và cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn, đồng thời giúp phục hồi và sửa chữa sau khi tập luyện. Chúng tôi đã bao gồm các tùy chọn bữa ăn Thịt & Ăn chay, và một danh sách mua sắm đầy đủ được bao gồm cung cấp cho bạn tất cả các công cụ bạn cần để hoàn thành 12 tuần.

#SEXFIT

Sexfit cung cấp cho bạn các bài tập và kế hạch tập luyện giúp cải thiện khả năng giường chiếu và đem lại sự tự tin cho đời sống tình dục.

Làm thế nào nó hoạt động? 

Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một email có liên kết và mật khẩu đến gói của bạn và bạn có thể truy cập gói của mình bằng mật khẩu trong khu vực Thành viên, nơi bạn sẽ tìm thấy tất cả các tài liệu #VietFit của mình. 

Sự biến đổi

Những kế hoạch này đảm bảo sẽ mang lại cho bạn kết quả tuyệt vời, và bạn sẽ ngạc nhiên về sự thay đổi của mình. Hãy xem một số biến đổi tuyệt vời mà mọi người đã đạt được khi sử dụng kế hoạch của tôi. 

CrockFit Sneak Peek

Why not sign up here and download my CrockFit Sneak Peek which is given to you to see what it’s like to sign up, after all you are not just investing money, but also your precious time in my plan and I want to make sure you are fully aware of what you will be receiving when you buy these programmes.

And that's what #CrockFit is all about! 

Drop me an email if you any questions, hope to hear back from you soon.

Stay happy and stay healthy.

Love

Alex x

SIGN UP TO #CROCKFIT Trang chủ