CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Cable Crossover Reverse Fly

Cable Crossover Reverse Fly

Hướng dẫn

  1. Đứng trước máy cáp và đặt ròng rọc ở mức thấp. Băng qua các dây cáp và nắm tay cầm ở mỗi tay và đặt trước người. Nghiêng người với lưng phẳng.
  2. Thở ra kéo dây cáp bằng tay tới vị trí cao nhất, lúc này 2 tay song song với sàn. Khuỷ tay hơi cong. Cơ vai được siết chặt.
  3. Kéo dây cáp trở lại trong một chuyển động ngược lại.
  4. Lặp lại động tác.

Lỗi sai và lưu ý

  • Chọn mức tạ vừa phải để thực hiện bài tập tốt nhất.
  • Cánh tay khi hơi cong ở khuỷ tay, tránh khoá khớp.
  • Vung tay đều, tránh trường hợp bên cao bên thấp.

Video hướng dẫn 

 

tập vai với dây cáp Cable Crossover Reverse Fly

Thông tin bài tập

  • Cấp độ: Cơ bản
  • Nhóm cơ: Cơ vai
  • Thiết bị tập: Cable

Nhóm cơ tác động