CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » BB Lying Close Grip Press

BB Lying Close Grip Press

Hướng dẫn

  1. Nằm ngửa lưng trên một chiếc ghế phẳng, dang hai chân và đặt chân phẳng trên sàn nhà. 2 tay nắm vào thanh đòn của tạ với khoảng cách gần.
  2. Giữ khuỷu tay của bạn gần với cơ thể của bạn, hít vào khi bạn hạ thanh tạ xuống ngực.
  3. Thở ra khi bạn nhấn thanh tạ trở lại vị trí bắt đầu.
  4. Nói lại.

Lỗi sai và lưu ý

  • Sử dụng khoảng cách nắm tay rộng ngang vai, khônng được hẹp hơn chiều rộng của vai.
  • Lưng hơi cong 1 chút so với ghế.
  • Chọn mức tạ phù hợp.

Video hướng dẫn 

 

Thông tin bài tập

  • Cấp độ: Cơ bản
  • Nhóm cơ: Cơ Ngực, Tay Sau
  • Thiết bị tập: Barbell

Nhóm cơ tác động