CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Twisting Crunch Straight Arms

Twisting Crunch Straight Arms

Hướng dẫn

  1. Nằm trên sàn hoặc thảm tập, chân co lên sao cho vuông góc với đùi, nâng cao thân người lên đồng thời 2 tay đưa lên song song với đùi. Đây là vị trí bắt đầu.
  2. Xoay eo sang bên trái, ở điểm cực đại giữ khoảng 1s
  3. Đổi bên xoay sang bên phải và lặp lại

Lỗi sai và lưu ý

  • Siết cơ bụng khi tập.
  • Phần vai không được tiếp xúc với sàn

Video hướng dẫn 

 

Thông tin bài tập

  • Cấp độ: Trung bình
  • Nhóm cơ: Liên Sườn
  • Thiết bị tập: Không

Nhóm cơ tác động