CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Toe Touch

Toe Touch

Hướng dẫn

  1. Đứng thẳng, hai tay duỗi 2 bên thân người. Chân đặt trên mặt sàn hoặc thảm. Đây là vị trí ban đầu.
  2. Thờ ra đồng thời đưa 2 tay xuống chạm vào mũi chân, chỉ phần thân trên di chuyển. Chân và đùi vẫn giữ nguyên tư thế.
  3. Khi hít vào, từ từ đưa tay trở về trạng thái ban đầu.
  4. Lặp lại.

Lỗi sai và lưu ý

  • Chân và đùi vẫn giữ nguyên tư thế chỉ 
  • Thả lỏng cơ thể phần tay vai khi hạ xuống dưới chân.

Video hướng dẫn

 

Thông tin bài tập

  • Loại bài tập: Khởi động, dãn cơ, làm ấm cơ thể trước khi tập luyện. 
  • Nhóm cơ: Bụng
  • Thiết bị tập: Không

Nhóm cơ tác động