CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Standing Calf Raise

Standing Calf Raise

Hướng dẫn
  1. Đứng thẳng, hai tay đặt cố định hoặc duỗi 2 bên thân người. Đây là vị trí ban đầu.
  2. Mũi chân duỗi thẳng hướng về phía trước hoặc hướng vào trong hoặc hướng ra ngoài. Nâng gót chân lên khỏi sàn khi thở ra bằng cách căng cơ bắp chân. Giữ nguyên tư thế căng cao nhất trong 1 vài giây.
  3. Khi hít vào, từ từ hạ gót chân xuống vị trí ban đầu.
  4. Lặp lại.

Lỗi sai và lưu ý

  • Tăng độ khó cho bài tập bằng cách cầm theo tạ đơn ở 2 tay.
  • Cảm được nhận cơ bắp chân căng cứng khi tập.

Thông tin bài tập

  • Cấp độ: Cơ bản
  • Nhóm cơ: Bắp chân
  • Thiết bị tập: Không

Nhóm cơ tác động