CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Single Arm Tricep Extension

Single Arm Tricep Extension

Hướng dẫn

  1. Nằm trên băng ghế phẳng, 2 tay cầm 2 quả tạ đơn ở mỗi tay. Đưa thẳng tạ lên phía trước mặt sao cho 2 tay song song với nhau. Đây là vị trí bắt đầu bài tập. Lòng bàn tay hướng về phía trước.
  2. Thở ra đồng thời uốn phần cẳng tay phải cho tạ về phía ngực trên, lúc này khuỷ tay và cánh tay vuông góc với nhau.
  3. Hít vào đưa tạ trở lại vị trí ban đầu.
  4. Đổi sang bên trái rồi lặp lại động tác cho đủ số lần yêu cầu.

Lỗi sai và lưu ý

  • Chỉ có phần cẳng tay di chuyển, các bộ phận khác giữ nguyên trong suốt quá trình.
  • Lựa chọn mức tạ phù hợp.
  • Siết cơ tay sau khi thực hiện bài tập.

Video hướng dẫn 

 

Thông tin bài tập

  • Cấp độ: Nâng cao
  • Nhóm cơ: Cơ tay sau
  • Thiết bị tập: Tạ đơn

Nhóm cơ tác động