CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Shoulder Extension

Shoulder Extension

Hướng dẫn

  1. Đứng thẳng, hai tay đặt cố định 2 bên thân người. Chân đặt trên mặt sàn rộng bằng vai. Đây là vị trí ban đầu.
  2. Thở ra đồng thời vung 2 tay lên phía trên đầu, tới vị trí tay và thân người tạo thành 1 đường thẳng.
  3. Khi hít vào, từ từ hạ tay trở về vị trí ban đầu.
  4. Lặp lại.

Lỗi sai và lưu ý

  • Thực hiện từ từ động tác.
  • Hít thở đúng cách

 

Thông tin bài tập

  • Loại bài tập: Khởi động, dãn cơ, làm ấm cơ thể trước khi tập luyện.
  • Nhóm cơ: Vai
  • Thiết bị tập: Không

Nhóm cơ tác động