CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Overhead Tricep Extension

Overhead Tricep Extension

Hướng dẫn

 1. Cầm một quả tạ Dumbbell, đứng hoặc ngồi trên ghế, nâng tạ lên bằng 2 tay đưa ra sau đầu. Khủy tay hơi cong nhẹ.
 2. Từ từ hạ tạ xuống dưới bằng cách gập cẳng tay xuống theo kiểu gập compa, phần cánh tay trên giữ nguyên. Hạ có kiểm soát đồng thời hít vào trong suốt quá trình.
 3. Đưa quả tạ xuống tới vị trí căng cứng bắp tay sau (Cẳng tay chạm vào bắp tay trước).
 4. Dùng cơ tay sau duỗi cẳng tay trở về vị trí ban đầu. Thở ra ở  động tác này.
 5. Lặp lại cho đủ  yêu cầu.

Lỗi sai và lưu ý

 • Chỉ di chuyển phần cẳng tay. thôi Cánh tay trên và thân người luôn thẳng.
 • Không xuống quá sâu và chốt khuỷu tay ở điểm cao nhất làm giảm tác động lên cơ tay sau.
 • Có người đỡ tạ nếu cảm giác tạ quá nặng.

Thông tin bài tập

 • Cấp độ: Nâng cao
 • Nhóm cơ: Tay sau
 • Thiết bị tập: Dumbbell

Nhóm cơ tác động