CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Landmine 180

Landmine 180

Hướng dẫn

  1. Cố định thanh đòn vào sàn hoặc tường, sau đó đừng vào đầu còn lại.
  2. Chân rộng bằng vai, 2 tay cầm chắc thanh đòn, xoay người và 2 tay sang trái 180 độ, sau đó xoay ngược trở lại sang bên phải.
  3. Lặp lại đủ động tác yêu cầu.

Lỗi sai và lưu ý

  • Ví trí luôn cố định, chỉ xoay cơ thể.
  • Cánh tay nên duỗi thẳng khi xoay.

Video hướng dẫn 

 

Thông tin bài tập

  • Cấp độ: Nâng cao
  • Nhóm cơ: Core
  • Thiết bị tập: Không

Nhóm cơ tác động