CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Knee Flexion

Knee Flexion

Hướng dẫn

  1. Đứng thẳng, hai tay đặt cố định hoặc duỗi 2 bên thân người. Chân đặt trên mặt sàn hoặc thảm. Đây là vị trí ban đầu.
  2. Thở ra đồng thời từ từ gập chân về phía sau, tới vị trí bắp chân và đùi sau chạm nhau.
  3. Khi hít vào, từ từ hạ gót chân xuống vị trí ban đầu.
  4. Lặp lại rồi đổi bên

Lỗi sai và lưu ý

  • Chỉ có phần bắp chân di chuyển, các phần khác của cơ thể đứng yên.
  • Thực hiện 10 lần mỗi bên.
  • Bài tập còn được áp dụng làm vật lý trị liệu cho người bị chấn thương.

Thông tin bài tập

  • Loại bài tập: Khởi động, dãn cơ, làm ấm cơ thể trước khi tập luyện. 
  • Nhóm cơ: Đùi sau
  • Thiết bị tập: Không

Nhóm cơ tác động