CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Fixed Seated Twist

Fixed Seated Twist

Hướng dẫn

  1. Ngồi trên máy tập, 2 tay cầm vào tay cầm. Chân để vào vị trí bên dưới. Mắt nhìn thẳng.
  2. Thở ra dùng phân hông và cơ bụng uốn cơ thể sang bên trái.
  3. Hít vào và từ từ thả lỏng để trở về trạng thái ban đầu.
  4. Lặp lại và đổi bên cho đủ yêu cầu.

Lỗi sai và lưu ý

  • Dùng cơ bụng để siết khi tập.
  • Phần lưng luôn thẳng.

Video hướng dẫn 

tập cơ bụng liên sườn Fixed Seated Twist

Thông tin bài tập

  • Cấp độ: Cơ bản
  • Nhóm cơ: Liên sườn
  • Thiết bị tập: Máy tập Fixed

Nhóm cơ tác động