CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Fixed Decline Chest Press

Fixed Decline Chest Press

Hướng dẫn

  1. Ngồi trên ghế với tay cầm thấp hơn so với chiều cao ngực. Tay cầm nắm với lòng bàn tay hướng xuống dưới; khuỷu tay vuông góc với tay. Đây là vị trí bắt đầu.
  2. Thở ra đồng thời nhấn đòn bẩy cho đến khi cánh tay được mở rộng, cánh tay tạo đường thẳng hơi cong ở khuỷ tay. Giữ 1s.
  3. Hít vào đồng thời trở về trạng thái ban đầu.
  4. Lặp lại cho đủ số lần yêu cầu.

Lỗi sai và lưu ý

  • Khi đẩy máy cơ ngực nên mở rộng để hiệu quả hơn.
  • Chọn mức tạ phù hợp.

Video hướng dẫn

 

Thông tin bài tập

  • Cấp độ: Cơ bản
  • Nhóm cơ: Cơ Ngực
  • Thiết bị tập: Máy Fixed

Nhóm cơ tác động