CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Dynamic Chest

Dynamic Chest

Hướng dẫn

  1. Bắt đầu đứng thẳng, hai tay đặt ngang hông và bàn chân rộng bằng vai.
  2. Dang hai tay sang 2 bên với lòng bàn tay hướng về phía trước rồi nhanh chóng di chuyển cánh tay về phía trước ngực tới vị trí 2 bàn tay chạm nhau.
  3. Quay trở lại vị trí ban đầu.
  4. Lặp lại động tác.

Lỗi sai và lưu ý

  • Di chuyển tay đều khi tập.
  • Lưng thẳng không được cong.

Thông tin bài tập

  • Loại bài tập: Khởi động, dãn cơ, làm ấm cơ thể trước khi tập luyện. 
  • Nhóm cơ: Ngực
  • Thiết bị tập: Không

Nhóm cơ tác động