CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Dragon Flag

Dragon Flag

Hướng dẫn

  1. Nằm trên một băng ghế phẳng (hoặc trên sàn nhà có điểm cố định ở tay), cố định thân người bằng tay sau đầu.
  2. Hít vào và nâng cao chân đến vị trí chân vuông góc với mặt sàn.
  3. Hạ chân lại vị trí ban đầu đồng thời thở ra.
  4. Lặp lại động tác cho đủ số lần yêu cầu.

Lỗi sai và lưu ý

  • Siết cơ bụng khi tập.
  • Hít thở đúng cách.

Video hướng dẫn tập trên sàn nhà 


Thông tin bài tập

  • Cấp độ: Nâng cao
  • Nhóm cơ: Bụng
  • Thiết bị tập: Không

Nhóm cơ tác động