CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Calf Raise

Calf Raise

Hướng dẫn

  1. Đứng thẳng, hai tay đặt cố định hoặc duỗi 2 bên thân người. Chân đặt trên mặt sàn hoặc thảm. Đây là vị trí ban đầu.
  2. Mũi chân duỗi thẳng hướng về phía trước hoặc hướng vào trong hoặc hướng ra ngoài. Nâng gót chân lên khỏi sàn khi thở ra bằng cách căng cơ bắp chân. Giữ nguyên tư thế căng cao nhất trong 1 vài giây.
  3. Khi hít vào, từ từ hạ gót chân xuống vị trí ban đầu.
  4. Lặp lại.

Lỗi sai và lưu ý

  • Có thể tập chân đứng trên bục hoặc vật thể cao hơn.
  • Tăng độ khó cho bài tập bằng cách cầm theo tạ đơn ở 2 tay.
  • Cảm được nhận cơ bắp chân căng cứng khi tập.

Video hướng dẫn

 


Thông tin bài tập

  • Loại bài tập: Khởi động, dãn cơ, làm ấm cơ thể trước khi tập luyện. 
  • Nhóm cơ: Bắp chân
  • Thiết bị tập: Không

Nhóm cơ tác động