CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Hướng dẫn

  1. Nắm thanh ngang gắn với ròng rọc kéo cáp. Lòng bàn tay hướng về phía đùi và hai tay nắm hẹp hơn chiều rộng vai. Thanh ngang nên nằm trên đùi. Tay duỗi, khuỷu tay hơi cong và lưng thẳng. Đây là vị trí bắt đầu.
  2. Sử dụng hai bên vai để kéo cáp lên trong khi thở ra. Thanh ngang nên gần thân. Tiếp tục nâng cho tới khi thanh ngang gần chạm cằm.
  3. Hạ thanh ngang từ từ xuống trở lại vị trí bắt đầu trong khi hít vào.
  4. Lặp lại động tác cho đến khi đạt được số lần yêu cầu.

Lỗi sai và lưu ý

Video hướng dẫn