CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Cable Seated Crunch

Cable Seated Crunch

Hướng dẫn

  1. Điều chỉnh máy kéo lên cao, ngồi trên ghế tập. Nên đặt ghế phù hợp với kích thước của dây cáp.
  2. Giữ 2 đầu dây bằng 2 tay và 2 bên vai sau đó gập người xuống đồng thời thở ra.
  3. Hít vào đồng thời trở về trạng thái ban đầu.

Lỗi sai và lưu ý

  • Siết cơ bụng khi tập.
  • Hít thở đúng cách

Video hướng dẫn tập 

 

Thông tin bài tập

  • Cấp độ: Trung bình
  • Nhóm cơ: Bụng
  • Thiết bị tập: Cable

Nhóm cơ tác động