CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Cable Overhead Tricep Extension

Cable Overhead Tricep Extension

Hướng dẫn

  1. Gắn một sợi dây vào một ròng rọc đặt ở vị trí thấp. Sau khi chọn một trọng lượng thích hợp, nắm dây bằng cả hai tay và mặt cách xa dây cáp. Vị trí hai tay ra sau đầu với khuỷu tay hướng thẳng lên. Khuỷu tay của bạn nên bắt đầu uốn cong. Đây sẽ là vị trí bắt đầu của bạn.
  2. Để thực hiện động tác, mở rộng khuỷu tay trong khi giữ cánh tay trên ở vị trí, giơ hai tay lên trên đầu.
  3. Siết cơ tay sau của bạn, và từ từ hạ trọng lượng dây trở lại vị trí bắt đầu.
  4. Lặp lại động tác cho đủ số lần yêu cầu.

Lỗi sai và lưu ý

  • Chỉ có phần cẳng tay di chuyển, các bộ phận khác giữ nguyên trong suốt quá trình.
  • Lựa chọn mức tạ phù hợp.
  • Lưng thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Video hướng dẫn 

 

Thông tin bài tập

  • Cấp độ: Trung bình
  • Nhóm cơ: Cơ tay sau
  • Thiết bị tập: Cable

Nhóm cơ tác động