CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Cable Lying Fly Chest

Cable Lying Fly Chest

Hướng dẫn

  1. Đặt một băng ghế phẳng giữa hai dây cáp đã được hạ thấp, nằm dọc theo ghế. Nhờ ai đó đưa cho bạn 2 tay cầm trên mỗi bàn tay, bạn sẽ nắm lấy 2 tay cầm của dây cáp trên mỗi tay.
  2. Mở rộng cánh tay của bạn sang 2 bên với một chút uốn cong nhẹ trên khuỷu tay của bạn. Đây là vị trí bắt đầu của bạn.
  3. Bây giờ bắt đầu nâng hai cánh tay theo chuyển động nửa vòng tròn ngay trước mặt bạn bằng cách kéo các dây cáp lại với nhau cho đến khi cả hai tay gặp nhau ở điểm trên đầu. Ép ngực khi bạn thực hiện động tác này và thở ra trong quá trình chuyển động này. Ngoài ra, giữ 1 giây ở vị trí trên cùng.
  4. Hít vào và từ từ trở lại vị trí bắt đầu.

Lỗi sai và lưu ý

  • Bạn sẽ giữ uốn cong này liên tục trong toàn bộ chuyển động. Cánh tay của bạn nên song song với sàn nhà.
  • Khi được thực hiện chính xác, tại vị trí trên cùng của chuyển động này, cánh tay của bạn phải vuông góc với thân mình.
  • Khi kéo cáp lên siết cơ ngực theo để tăng hiệu quả bài tập.

Video hướng dẫn

 

Thông tin bài tập

  • Cấp độ: Cơ bản
  • Nhóm cơ: Cơ Ngực
  • Thiết bị tập: Cable

Nhóm cơ tác động