CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » BB Side Bend

BB Side Bend

Hướng dẫn

  1. Đứng thẳng, đặt thanh tạ đòn vào vai bên dưới co (như tư thế Back Squat).
  2. Hít vào và từ từ nghiêng sang trái.
  3. Thở ra quay lại vị trí ban đầu
  4. Lặp lại cho đủ số lần yêu cầu.

Lỗi sai và lưu ý

  • Siết cơ bụng khi tập.
  • Đứng thẳng, chỉ dùng vùng eo để tạo lực tác động lên thanh đòn. 

Video hướng dẫn 

 

Thông tin bài tập

  • Cấp độ: Cơ bản
  • Nhóm cơ: Liên Sườn
  • Thiết bị tập: Barbell

Nhóm cơ tác động