CLICK HERE TO DOWNLOAD THE FREE #CROCKFIT APP!

Trang chủ » Video » Assisted Weighted Push Up

Assisted Weighted Push Up

Hướng dẫn

  1. Bắt đầu với tư thế Plank, nhờ người đặt miếng tạ lên lưng để giúp tăng trọng lượng bài tập. 2 tay chống cách nhau rộng hơn vai. Đây sẽ là vị trí bắt đầu của bạn.
  2. Hạ mình xuống cho đến khi ngực gần chạm sàn lúc này bạn hít vào. Giữ 1s.
  3. Tiếp theo, thở ra và ấn phần thân trên của bạn trở lại vị trí bắt đầu.
  4. Lặp lại động tác trên.

Lỗi sai và lưu ý

  • Nên có người hỗ trợ đặt tạ vào lưng.
  • Chọn mức tạ phù hợp.

Video hướng dẫn

 

Thông tin bài tập

  • Cấp độ: Cơ bản
  • Nhóm cơ: Cơ Ngực
  • Thiết bị tập: Weighted

Nhóm cơ tác động